Що таке український конструктивізм?

1920–1930-ті роки в Україні стали епохою катаклізмів, злетів і падінь української історії. Саме міжвоєнний період характеризується своєю гострою суперечливістю і низкою трагедій українського народу. При цьому, в цей час відбувається розквіт авангардних мистецтв, науки та архітектури, підйом національної самосвідомості в умовах нової політичної парадигми. Тому період НЕПу в Україні, майже виключений з радянського історичного наративу, має паралелі з міжнародними «бурхливими двадцятим». Тоталітаризм не зупинився на забороні прогресивної української авангардної культури 1920-х. З 1932 року набирає обертів маховик сталінських репресій, що дійшов до свого апофеозу в 1936–1938 роки, спричинивши появу явища, яке називають «Розстріляне відродження».

Український конструктивізм – це не просто течія міжнародного модернізму 20-го століття. Український конструктивізм – відображення епохи з її складною історією, експериментальної економікою і неоднозначною політикою. Але при цьому український конструктивізм – дітище творчого пориву десятків і сотень українських і європейських архітекторів, які щиро прагнули створити нову архітектуру для нового українського суспільства. Український конструктивізм поєднував в собі функції Нової економічної політики, націонал-комуністичні гасла, регіональні матеріали, прогресивні конструкції і унікальні риси української національної ідентичності та філософії. Його вирізняла безпрецедентна варіативність форм, течій і модальностей, яка свідчить про плюралізм і творчу свободу архітектурної сфери. Під час сталінського тоталітарного повороту прогресивний конструктивізм був заборонений і насильно заміщений консервативним сталінським соцреалізмом. Сьогодні величезний за своїми масштабами шар архітектурного конструктивізму українських міст залишається непоміченим і незрозумілим, як наслідок, руйнується і знищується.

В чому проблема?

  • Архітектура українського конструктивізму як цілісне явище ніколи не була у фокусі масштабного національного, а тим більше, міжнародного проєкту. При всіх спробах окремих дослідників популяризувати цю тему, вона залишається всередині академічної спільноти і регіональних активістських ініціатив, розвиваючись фрагментарно. Відчувається дефіцит масштабних візіонерських кроссекторальних проєктів, які б не тільки документували окремі будівлі, а й комплексно та різнобічно представили весь масштаб і суперечливість культурного феномена конструктивізму. Не сталося й комплексного представлення даної стратегічно важливої для інтересів України теми на міжнародній культурній арені, як, наприклад, Венеційська архітектурна бієнале або Франкфуртський книжковий ярмарок.
  • Незважаючи на те, що спадщина міжвоєнного модернізму (конструктивізму) в Україні є одним з найбільш яскравих і масштабних явищ в історії української архітектури, вона залишається недооціненою і знаходиться під загрозою знищення. Стан і статус таких всесвітньо відомих об'єктів як Держпром, Дніпрогес, соцмісто ХТЗ сьогодні викликає стурбованість. Незважаючи на їх знаковість, високу цінність, визнану міжнародною експертною спільнотою, і популярність серед місцевого населення, їх юридичний охоронний статус є нечітко визначеним і вразливим. Спадщина українського конструктивізму вимагає не тільки вивчення, але і привернення суспільної уваги. Наш проєкт спрямований на підвищення стурбованості всіх стейкхолдерів проблемами спадщини конструктивізму в Україні. Ми розраховуємо на досягнення суттєвих зрушень не тільки з питань включення об'єктів до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а й в розумінні необхідності їх реставрації та консервації.
  • На хвилі популярності архітектури модернізму в усьому світі, феномен конструктивізму в світовому культурному дискурсі репрезентований виключно як російський авангард і російський конструктивізм, що, звичайно ж, не відображає дійсності і реальної історичної достовірності. Ми просуваємо український конструктивізм як культурний бренд, самобутній і унікальний елемент національної ідентичності. Засобами культурної дипломатії ми знайомимо не тільки українську, а й світову аудиторію з архітектурною спадщиною українського конструктивізму мовою сучасного мистецтва.